;

TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu(TSKF)  yazar Müfide Ferit Tek başkanlığında 1953 yılında kurulmuştur. Federasyon çatısı öncesinde de kulüpler düzeyinde çalışmalarını sürdüren Soroptimistler bugün 19 şehirde, 40 kulübe bağlı 1.000’in üzerinde üyesi ile 67 yıldır ülkemiz kadın ve genç kızlarının yaşamını iyileştirmek için çalışmaktadır. TSKF Global Compact imzacısıdır ve Global Compact Türkiye «Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu» içerisinde temsilciliği ile çalışmalara katkı sağlamaktadır. 

Dünyanın üye sayısı en fazla kadın kuruluşlarının başında gelen ve 130 ülkede faaliyet gösteren, yaklaşık 3.000 kulüple 80.000’in üzerinde üyenin oluşturduğu Uluslararası Soroptimist Federasyonu’nun (Soroptimist International-SI) üyesidir. 1921 yılında kurulmuş olan SI dünyanın dört bir yanındaki tüm önemli BM merkezlerinde aktiftir. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin (ECOSOC) Genel Danışmanlık statüsüne ve tüm önemli BM merkezlerinde kalıcı SI temsilcileri ağına sahiptir.

TSKF’nin Türkiye’de odaklandığı konu başlıkları; eğitime daha iyi erişim, kadına yönelik şiddet, kadını ekonomik açıdan güçlendirme,  gıda güvenliği, sağlık ve doğal afetlerdir. Federasyon ve üye kulüpler her yıl bu amaçlara yönelik pek çok başarılı projeye imza atmaktadır. Ayrıca,  İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan TSKF Toplum Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde her yıl yüzlerce kadının okuma yazma öğrenmesine, meslek sahibi edinmesine yönelik çalışmalar yapmakta ve çeşitli konferanslar aracılığıyla her alanda kültürel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Son 5 yılda toplam 17.570 proje hayata geçirilmiş ve 3.750.144 kadın ve genç kıza ulaşılmıştır.   Bu projelerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Değişim Atölyesi,  Şiddetsiz Toplum Hakkımızdır, Hayatın İçin, Sevdiklerin için Korkma! Dokun! Savaş! (Meme Kanseri Farkındalık Projesi),   Mesleğim Umudumdur (Engelli Kadınlar Meslek Edindirme Projesi),  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe…

Kamu kurumları ile STK’lar arasındaki işbirliğini sağlayarak Kadına Yönelik Şiddet konusunda mağdurlara destek olmayı amaçlayan “Değişim Atölyesi” Projesi 180.339,73 Euro maliyetlidir. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu Proje, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin, Gaziantep olmak üzere 7 ilde sürdürülmektedir. Kadın ve kızlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ve çatışma çözümü süreçlerine kadınların katılımını sağlamayı hedefleyen, aynı hibe programı kapsamındaki 102.000 Euro maliyetli “Şiddetsiz Toplum Hakkımızdır” Projesinin yararlanıcısı da T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olup, Samsun’da hayata geçirilmiştir.

;